ห้องสัมมนา1 Print
Written by Administrator   
Wednesday, 01 July 2009 20:25

ห้องประชุม หรือ ห้องจัดเลี้ยง ณ โรงแรมซพาราไดซ์ พร้อมให้บริการทั้งหมด 4 ห้อง เริ่มตั้งแต่ 20 ท่าน จนถึง 500 ท่าน

Last Updated on Thursday, 15 March 2012 15:33